Selecteer een pagina

#Visie op zwemles

Tevreden ouders, blije kinderen en ontspannen docenten.

Ik ben zwemonderwijzer, trainer en specialist in gastvrijheid en klanttevredenheid. Vanuit mijn bedrijf adviseer zwembaden, train ik medewerkers in kennis, gedrag en vaardigheden met als doel die missie te bereiken. Als de zwemlessen goed georganiseerd zijn kunnen docenten ontspannen werken. Wanneer docenten goed getraind zijn en effectief communiceren met ouders zijn die tevreden en komen de kinderen met plezier naar de lessen. Mijn dienstverlening is verdeeld in drie onderdelen;

Organisatieadvies

Ik werk altijd naar aanleiding van een concrete hulpvraag. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie op zwemles, het schrijven van een goed zwemleswerkplan, de praktische uitwerking daarvan op de werkvloer, een operationeel plan dat zorgt voor stijgende bezetting en opkomst cijfers. Ik kom langs voor een eerste scan en aan de hand daarvan maken we een plan op maat. Altijd in overleg.

Lees meer

Het schrijven en de implementatie van een goed zwemlesplan is een lastige klus die tijd kost. Ik kom het graag voor je doen.

Of het werken met thematiek in je zwemlessen. Meestal is er een prachtig verhaal of beleving gecreëerd en wordt er les gegeven zonder daarbij gebruik te maken van het thema. Ik ga met de teams aan de slag om dat te veranderen.

Wat is de visie op zwemles van jouw locatie en dragen alle collega’s die ook op die manier uit? In gedrag en communicatie?Hoe ontwikkel je een goede visie? En hoe draag je die vervolgens uit in je communicatie naar ouders.

 

 

Ik wil meer weten

Training, opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Nieuw gedrag vergt training. Dus niet één keer erover praten maar via kennis, veel oefenen, uitproberen, evalueren en aanpassen waar nodig en zo steeds beter worden. Mijn trainingen gaan vaak samen met coaching op de werkvloer. Ieder teamlid heeft namelijk zijn of haar eigen kwaliteiten en ontwikkelbehoeften.

Lees meer

Mijn trainingen en workshops zijn altijd maatwerk. Afhankelijk van de concrete behoefte van het team bepalen we de inhoud. Ik werk graag met praktische en actieve werkvormen. Het geleerde moet voor alle deelnemers direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Ik ben DISC gecertificeerd en daar maak ik veel gebruik van.

Voorbeelden zijn: communicatie, persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven, implementatie thematiek, werken met stuurkaarten, meer effectiviteit in de zwemles.

 

Ik wil meer weten

Freelance en interim

Als zwemonderwijzer of teamleider ben ik  op freelance basis regelmatig beschikbaar. Dus in geval van vacatures, langdurig ziekte, blessures of verlof kom ik graag tijdelijk helpen en ondersteunen waar nodig.

Lees meer

Door mijn werkervaring op veel verschillende locaties ben ik gewend mij aan te passen aan het lessyteem van jouw locatie. Ik ken veel leerlingvolgsystemen en ben gewend heel zelfstandig te werken. Het contact met ouders is voor mij geen probleem uiteraard.

 

Ik wil meer weten

Zwemles is onderdeel van onze cultuur

Alle kinderen verdienen het om te leren zwemmen. De meeste kinderen in Nederland leren zwemmen op jonge leeftijd. Goed contact met hun ouders gedurende het zwemlestraject is essentieel voor een ontspannen verloop van het leerproces. Ouders vertrouwen het liefste dat ze hebben, hun kind, aan ons toe om het te leren zwemmen. Iets waar je heel je leven wat aan hebt. Wat een enorme eer en hoeveel vertrouwen is daar wel niet voor nodig!

Het betekent echter ook dat ouders zich bemoeien met de voortgang. Dat ze iets vinden van het contact met de kinderen. Ze zijn betrokken in meer of mindere mate dus een goede relatie met hen is belangrijk. Door je gedrag en je communicatie op hen af te stemmen worden ouders de ambassadeurs van je zwemlessen. Dat komt de sfeer ten goede en het draagt bij aan de voortgang van het zwemlestraject. Met als gevolg tevreden ouders, ontspannen docenten en veel kinderen die het hele traject afmaken. Dus zwemveilig zijn en met plezier blijven zwemmen!

Een waardevolle kijkles geven als onderdeel van het contact met ouders is voor veel docenten een uitdaging.