#Visie op zwemles

Visie op zwemles

Nicolette Smale

Zwemonderwijzer en specialist in relatiebeheer met ouders, effectieve communicatie en goede organisatie van je zwemlessen.

Ik adviseer zwembaden, train en begeleid medewerkers in kennis, gedrag en vaardigheden met als doel dat werkstructuren duidelijk zijn en randzaken goed georganiseerd zodat collega’s ontspannen hun werk kunnen doen, ouders tevreden zijn en kinderen met plezier naar de lessen komen.

Mijn dienstverlening is in drie onderdelen verdeeld; organisatieadvies, training/opleiding/persoonlijke ontwikkeling van docenten en ik werk op free lance basis als zwemonderwijzer en teamleider.

Organisatieadvies

Deze zijn altijd naar aanleiding van een concrete hulpvraag. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie op zwemles, het schrijven van een goed werkplan, de praktische uitwerking daarvan op de werkvloer, het coachen van docenten en de communicatie met de ouders. Of een operationeel plan dat zorgt voor stijgende bezetting en opkomst cijfers. Ik kom langs voor een eerste scan en aan de hand daarvan maken we een plan op maat. Altijd in overleg.

Lees meer

Het schrijven en de implementatie van een goed zwemlesplan is een lastige klus die tijd kost. Ik kom het graag voor je doen.

Of het werken met thematiek in je zwemlessen. Meestal is er een prachtig verhaal of beleving gecreëerd en wordt er les gegeven zonder daarbij gebruik te maken van het thema. Ik ga met de teams aan de slag om dat te veranderen.

Wat is de visie op zwemles van jouw locatie en dragen alle collega’s die ook op die manier uit? In gedrag en communicatie?Hoe ontwikkel je een goede visie? En hoe draag je die vervolgens uit in je communicatie naar ouders.

Ik adviseer je graag over wat er anders of eventueel beter kan.

 

Ik wil meer weten

Training, coaching en workshops

Nieuw gedrag vergt training. Dus niet één keer erover praten maar via kennis delen, veel oefenen, uitproberen, evalueren en aanpassen waar nodig en zo steeds beter worden. Mijn trainingen gaan vaak samen met coaching op de werkvloer. Ieder teamlid heeft namelijk zijn of haar eigen ontwikkelbehoeften. 

Lees meer

Mijn trainingen en workshops zijn altijd maatwerk. Afhankelijk van de concrete behoefte van het team bepalen we de inhoud. Ik werk graag met praktische en actieve werkvormen. Het geleerde moet voor alle deelnemers direct toepasbaar zijn op de werkvloer.

Voorbeelden zijn: communicatie, persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven, implementatie thematiek, werken met stuurkaarten, meer effectiviteit in de zwemles.

 

Ik wil meer weten

Freelance en interim

Als zwemonderwijzer of teamleider ben ik  op freelance basis regelmatig beschikbaar. Dus in geval van vacatures, langdurig ziekte, blessures of verlof kom ik graag tijdelijk helpen en ondersteunen waar nodig.

Lees meer

Door mijn werkervaring op veel verschillende locaties ben ik gewend mij aan te passen aan het lessyteem van jouw locatie. Ik ken veel leerlingvolgsystemen en ben gewend heel zelfstandig te werken. Het contact met ouders is voor mij geen probleem uiteraard.

 

Ik wil meer weten

Zwemles is onderdeel van onze cultuur

Alle kinderen verdienen het om te leren zwemmen. Goed contact met ouders gedurende het zwemlestraject is ontzettend belangrijk en essentieel voor een ontspannen verloop van het leerproces. Ouders vertrouwen het liefste dat ze hebben, hun kind, aan ons toe om het te leren zwemmen. Iets waar je heel je leven wat aan hebt. Wat een enorme eer en hoeveel vertrouwen is daar wel niet voor nodig!

Zelf ben ik ook zwemonderwijzer dus ik weet wat er speelt op de werkvloer. Ik leer je hoe je de relatie met ouders het beste kan vormgeven. Hoe je om kan gaan met de uitdagingen die er zijn in de leergang van het kind naar de verschillende diploma’s. Door je gedrag en je communicatie op hen af te stemmen worden ouders de ambassadeurs van je zwemlessen. Dat komt de sfeer ten goede en het draagt bij aan de voortgang van het zwemlestraject. Met als gevolg tevreden ouders, ontspannen docenten en veel kinderen die het hele traject afmaken. Dus zwemveilig zijn en met plezier blijven zwemmen!

Zie jij ook op tegen de kijklessen omdat je het beantwoorden van vragen van ouders  lastig vindt?