Selecteer een pagina

Gelukkig mogen ouders weer aanwezig zijn op de zwemzaal aanwezig en dus is er ook weer kijkles. Ik word daar altijd vrolijk van want dan zie ik de ouders mèt hun kinderen. De interactie tussen ouders en hun kinderen vind ik boeiend, het geeft mij een indruk van de mening en motivatie van de ouders over zwemles. Dit helpt mij in de omgang met de kinderen en het contact met de ouders. Kijkles vormt daarmee een belangrijke succesfactor voor het leren zwemmen van het kind.

Soorten docenten

In mijn beleving is de kijkles een mooie kans om contact te maken met ouders, maar ik weet dat veel docenten blij zijn als die ‘kijklesweek’ weer achter de rug is. Mijn collega ervaart de vragen van ouders als lastig, bemoeierig zelfs. Ik zie het meer als een teken van interesse als ouders veel vragen hebben. Zij vindt het invullen van scores ‘gedoe’ en weer een kans voor ouders om ‘commentaar’ te leveren onder de mom van feedback. Ik zie het invullen van de scores juist als een vorm van contact met ouders.

Verschillende typen ouders

Ouders horen er echt bij tijdens het zwemlestraject. Hun houding en gedrag is medebepalend voor de beleving van het kind tijdens de lessen en dus ook voor het succes van het zwemlestraject. Een positieve houding helpt het kind met plezier naar de les te komen en gemotiveerd mee te doen. Een negatieve houding van ouders werkt niet motiverend voor het kind en draagt niet bij aan zwemlesplezier. Maar niet iedere ouder is even betrokken. Er zijn ouders die zich actief bemoeien met de zwemlessen en nauwgezet alles volgen. De andere groep ouders bemoeit zich nergens mee en heeft eigenlijk geen interesse in het proces, behalve in het resultaat. Stel nou dat we de ouders eens zouden indelen in groepen.

  1. De ouders die zich actief met het traject bemoeien.
  2. Ouders die zich niet met het zwemlestraject bemoeien.

In beide groepen kunnen ouders zitten met een positieve grondhouding over zwemmen en zwemles en ouders die een negatieve beleving hebben bij zwemles en het zwembad. Laat ik die ook verdelen over twee uitersten.

  1. Ouders met een positieve grondhouding over de zwemles.
  2. Ik baal van zwemles, zwembad en alles daaromheen.

Voorbereiding

Bij het indelen van ouders ontstaan zo vier groepen. Ken jij ouders die in één van die groepen passen? Het helpt als je in uitersten redeneert, dat maakt het indelen makkelijker. Als je ouders in deze groepen verdeelt, bedenk dan eens met welke vragen zij zouden kunnen komen en wat je daarop het beste kan antwoorden. Sommige vragen klinken hetzelfde, maar het antwoord verschilt per type ouder. Neem de vraag ‘wanneer is mijn kind klaar om af te zwemmen?’ Dit zou kunnen aangeven dat mensen ongeduldig zijn, maar kan ook inhouden dat een ouder graag hoort dat het kind leuk meedoet en op zijn gemak is in de zwemles. Als je de ouder beter kunt inschatten, kun je daar dus ook beter jouw reactie op afstemmen. Een goede voorbereiding van de les is een open deur, maar in de week van de kijkles essentieel. Het helpt je een ontspannen en leuke les te geven, wat je dan ook uitstraalt naar de kinderen en de ouders en wat hen dan vervolgens weer vertrouwen geeft. Teken hiervoor eens twee assen en maak een kwadrant van de typen ouders in jouw bad. Bespreek dan met je team welke soorten vragen die ouders zouden kunnen stellen en bovenal ook wat dan het antwoord zou kunnen zijn. Het kan de kijkles zo een stuk leuker én waardevoller maken!

Deze blog verscheen eerder op zwembadbranche.nl.