Het valt mij op dat veel collega’s niet blij worden van de kijklessen. De meeste lesgevers kunnen niet precies uitleggen wat ze er zo vervelend aan vinden. Ze zijn gewoon altijd blij dat die week weer voorbij is en men weer ‘gewoon’ kan gaan lessen. Het algemene beeld is vaak dat ouders vooral kritisch negatief zijn. Maar ik word eigenlijk altijd blij van contact met de ouders. Wanneer zij enthousiast de kijkles verlaten, helpt dat mij juist enorm in het contact. Wil jij dat ook? Met deze tien tips haal je meer uit de kijkles.

Kijklestips

  1. Bereid de les goed voor. Dat begint al voor de kijkweek. Als je voorziet dat je met een bepaalde ouder langer moet/wilt praten, bel die ouder dan voor de kijkweek. Dat geeft jullie beiden meer tijd om te praten en geeft rust tijdens de kijkles.
  2. Leg tijdens de les veel uit over de normen waar je aan werkt, waarom je aan die normen werkt en wat het gewenst eindniveau is.
  3. Betrek de kinderen bij de les door hen zelf te vragen wat ze willen laten zien. Stel de kinderen de vragen en laat het hen zelf het aan hun ouders vertellen. Bijvoorbeeld hoe bewegen je benen bij de borstcrawl?
  4. Zorg voor een goede sfeer en maak veel grapjes. Kinderen vinden het vaak leuk als ze iets goed of zelfs beter kunnen dan hun ouders, bijvoorbeeld de borstcrawl.
  5. Leg ouders uit hoe bepaalde bewegingen eruit moeten zien volgens de eindnorm en bespreek dan per kind hoever het daarmee is. Zo blijven ouders blijven opletten en kijken naar de vaardigheden van hun eigen kind. Vergeet ook niet te vertellen wat er goed gaat…
  6. Leg je werkwijze (nogmaals) uit. Dus wanneer en hoe vaak je het leerlingvolgsysteem invult, wat ouders kunnen doen als ze jou willen spreken, dat je het belangrijk vindt dat kinderen veel zwemmen tijdens de les. Durf aan het einde te vragen of alles duidelijk was.
  7. Geef ouders advies. Als ze een kind hebben dat zwemmen erg spannend vindt, moedig hen dan aan veel te gaan vrij zwemmen en spelen in het water. Help hen door oefeningetjes te bedenken, zelfs thuis in bad. Geef tips over websites en boeken met informatie.
  8. Ga tijdens een kijkles geen nieuwe of spannende dingen doen en zorg dat de kinderen veel bewegen. Kinderen vinden de kijkles vaak spannend, veel beweging leidt dan af.
  9. Druk de ouders op het hart dat ze blijven zwemmen met hun kind na het behalen van het diploma.
  10. Misschien overbodig maar wel heel belangrijk, heet ouders van harte welkom en bedank ze na de les voor hun komst en aandacht.

Win-win-plus!

Tot slot, vergeet vooral niet dat de kijkles een soort voorstelling is voor de kinderen. De kinderen laten hun ouders zien wat ze kunnen. Voor jou is het de gelegenheid om extra informatie te geven. Maar bovenal om ouders te laten zien dat je met veel plezier en blijdschap samen met hun kind werkt aan de zwemvaardigheid. En dit komt dan de relatie ten goede, het houdt ouders betrokken en enthousiast. Win-win-plus!