Selecteer een pagina

Iedere zwemlesaanbieder heeft wel een leerlingvolgsysteem. Ik ben inmiddels heel veel varianten tegengekomen, maar uiteindelijk hebben ze allemaal als doel bij te houden wat de kinderen al kunnen in een bepaalde fase van de leerlijn en wat ze nog moeten oefenen of verbeteren. Een volgsysteem biedt daarmee structuur en houvast en borgt dat we de vooraf bepaalde route van het zwemleswerkplan volgen. Tot zover geen nieuws denk ik. Maar stel nou dat we voor docenten ook een volgsysteem zouden hebben?

Scherp houden

In de zwemlesbranche wordt er gelukkig steeds meer aandacht aan training en ontwikkeling van docenten besteed. Er is meer belangstelling voor thematiek in de zwemlessen en overal is een zwemleswerkplan met kaders en afspraken over de manier van lesgeven. Allemaal met uniformiteit en herkenbaarheid als doel. Maar met een steeds groter verloop en meer flexibele krachten is het volgen van die uniformiteit en het nakomen van afspraken best een uitdaging. Stel nou dat we voor docenten ook een volgsysteem zouden hebben? Een systeem waarin staat wat we met elkaar hebben afgesproken qua gedrag en werkwijze en waarin we dus kunnen bijhouden wat goed gaat en waar iemand nog aandacht aan kan besteden om het beter of anders te doen. Niet om iemand af te branden, maar om elkaar scherp te houden. Om te informeren, te helpen en niet te vergeten ook om stil te staan bij wat goed gaat.

Niet veranderen, écht transformeren

Na het maken van afspraken en nieuw geleerde vaardigheden beginnen we vaak goed, maar volhouden en echt voor de transformatie gaan is heel lastig. Eerder schreef ik al over feedback geven, of reflectie zoals je wilt, en de sleutelrol die teamleiders daarbij hebben. Wat nou als we voor onszelf eens een volgsysteem zouden maken met als doel dat we de gemaakte afspraken en nieuwe werkwijzen blijvend invoeren. Dus niet veranderen, maar écht transformeren. Ik geef een voorbeeld.

  1. Begin om met elkaar, of op voorspraak van de teamleider, met het bepalen van de Voorwaarden voor een goede zwemles. Wij hebben met ons team 4 hoofddoelen afgesproken waar iedere docent altijd, dus elke les, verantwoordelijk voor is.
  2. Bepaal vervolgens met elkaar welk zintuiglijk waarneembaar gedrag daarbij hoort.

Bijvoorbeeld als je afspreekt dat de lesintensiteit hoog is en er actief wordt lesgegeven, hoe ziet dat er dan uit in de zwemles? Hoe gedraagt de docent zich dan en waaraan kun je zien dat hij of zij hier bewust aandacht aan besteedt?

  • De uitleg is kort, de kinderen gaan snel aan de slag.
  • De kinderen zijn de hele les in het water en àls ze op de kant staan bij een voorbeeld is dat maar kort.
  • De oefenstof is afwisselend.
  • Er zijn geen rijtjes, hooguit kort voor de veiligheid.
  • Er is aandacht voor differentiëren.
  • Er worden stuurkaarten gebruikt.
  • De docent is in het water tijdens de les.
  • De kinderen krijgen veel individuele feedback.

Misschien een idee?

Zo ontstaat er een lijst van gewenst waarneembaar gedrag. De voorwaarden staan in het werkplan en gezamenlijk bepaal je dus hoe dat eruitziet op de werkvloer. Wanneer je in overleg met elkaar tot een invulling komt, is de kans op succes het grootst. Voorkom dat je bij aanvang te veel op microniveau denkt, start met de grote lijnen. Bijsturen en aanpassen kan altijd, begin gewoon en durf elkaar hier dus op ‘te scoren’ en de kans te geven zaken te leren en/of te verbeteren.

Misschien is het een behoorlijke ‘mindfuck’ en vind je dit te ver gaan, maar mogelijk breng ik je op een idee? Ik ben benieuwd.

Deze blog verscheen eerder op zwembadbranche.nl.