Selecteer een pagina


In ieder team gelden regels en afspraken over de dagelijkse gang van zaken, we volgen regelmatig trainingen waarin we nieuwe dingen leren en voor de zwemlessen is er een werkplan waar iedereen zich aan wil houden in het belang van uniformiteit. Het opvolgen van afspraken en het toepassen van nieuw geleerde vaardigheden gaat alleen niet altijd vanzelf. Soms is het nodig om daar extra aandacht aan te besteden voordat iedereen doet wat er wordt verwacht. Nieuw geleerd gedrag toepassen in de praktijk noemen we transfer. De rol van een leidinggevende is cruciaal als het gaat om het succes van die transfer. Feedback is essentieel voor het borgen van transfer en het opvolgen van werkafspraken.

Definitie

In de Van Dale is de definitie van feedback: “Het vergelijken van het effect met de oorspronkelijke bedoeling”. Een mooie parallel met zwemles want die staat bol van feedback. Aan de hand van de uitvoeringseisen en tussendoelen geven we gedurende de les feedback op wat er anders moet of beter kan. Toch merk ik regelmatig dat collega’s het geven èn ontvangen van feedback lastig vinden. De gever worstelt met woordkeus, timing, feiten versus mening en vindt de reactie van de ontvanger soms ook een reden om dan maar niks te zeggen. De ontvanger ervaart het commentaar als kritiek, vaak op een slecht moment en over onverwachte onderwerpen. Zonde want zo wordt de transfer minder en worden afspraken slecht nagekomen met als gevolg frustratie bij iedereen.

Bijsturen

We weten uit onderzoek dat een kort signaal als je even uit koers raakt meer effect heeft dan uitgebreid evalueren achteraf. Vergelijk het met dat systeem in je auto dat piept of trilt als je even te ver van je lijn afwijkt. Een kort signaal geeft de ontvanger de kans direct te kunnen ‘bijsturen’ en het kost weinig tijd. Terwijl achteraf feedback krijgen voor de perfectionisten onder ons niet fijn voelt want dan kunnen we er niets meer aan doen. We ervaren het commentaar dan louter als negatief.

Tips

Het uitgangspunt van feedback moet dus zijn dat het een bijdrage levert aan de transfer van nieuw geleerde vaardigheden of implementatie van werkafspraken die het teamproces ten goede komen. Als de gever en ontvanger zich goed voelen over de manier waarop feedback plaatsvindt, komt dat de sfeer en het resultaat dus ten goede. Denk daarom aan onderstaande tips als je feedback geeft

  • Vertel dat je feedback gaat geven. Voorkom dat je iemand verrast en door het aan te kondigen geef je de ander ook de kans zich voor te bereiden mocht hij of zij dat fijn vinden.
  • Spreek af waarover je feedback gaat geven en hou je daar ook aan. Het is heel irritant wanneer je commentaar krijgt op onverwachte zaken, iets waarvan je niet wist dat op gelet werd.
  • Spreek af wanneer je feedback geeft. Het meest waardevol is dus om dat tijdens de werkzaamheden te doen. Dat is even wennen maar geeft de ontvanger wel de kans het direct anders te doen.
  • Hou het kort. Het Engelse woord nudge wordt hier vaak voor gebruikt: kleine duwtjes om iemands gedrag in een bepaalde richting te krijgen. Nudges zijn heel geschikt om tijdens het werk, coaching on the job, toe te passen.
  • Zorg dat je feedback direct toepasbaar is voor de ontvanger . De kans dat hij of zij dan direct ander gedrag laat zien is het grootst. Eventuele toelichting of nabespreking doe je dan achteraf.

Met deze tips wordt afspraken nakomen en nieuw gedrag toepassen leuk, uitdagend én waardevol voor alle betrokkenen.

Deze blog verscheen eerder op zwembadbranche.nl.