Mijn visie op zwemles

Ik ben ervan overtuigd dat je het zwemlestraject echt sámen met ouders tot een succes maakt. Als de sfeer goed is, de communicatie eerlijk en transparant verloopt en kinderen veel plezier beleven in de les, is het logisch gevolg dat ze met plezier naar de les komen, ouders ambassadeur van je lessen zijn en geen klachten hebben. Het traject duurt tenslotte gemiddeld bijna 2 jaar. Hoe fijn als die fase dan leuk en prettig is. De kans dat kinderen het hele lestraject afmaken is dan het grootst met als gevolg maximale zwemveiligheid en hun hele leven zwemmen met plezier.

Onze rol als onderwijzer verandert

Behalve zwemles geven hebben we tegenwoordig veel meer taken als docent. We moeten verstand hebben van pedagogiek en over goede contactuele vaardigheden beschikken. Een kei zijn in administratie, zeer besluitvaardig zijn en veel vakkennis hebben.

Lees meer

De meeste kinderen zijn piepjong als ze op zwemles komen. Ze gaan net naar school en zitten in een zeer intensieve fase van hun leventje met veel spannende veranderingen. Leren zwemmen kost tijd en geduld en dat hebben niet alle ouders. Dat het een leerproces is met vallen en opstaan en hun kind dat soms heel moeilijk vindt, daar hebben ouders niet altijd begrip voor. Relatiemanagement is dus ook belangrijk. In veel baden worden de kinderen individueel doorgeschoven als ze zover zijn dus we moeten besluitvaardig kunnen handelen. We houden het leerlingvolgsysteem bij als service naar de ouders en er is regelmatig kijkles. Velen van ons onderhouden zelf contact met de ouders via de telefoon, mail of persoonlijk. Dat vraagt van ons veel vaardigheden en competenties.

Vriendelijk en gastvrij zijn tegen ouders valt niet altijd mee

Ouders zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met ons werk. Bij ieder leskind krijgen we ook te maken met hun ouders of verzorgers. De ouders van tegenwoordig zijn mondig en assertief. Ze stellen veel en vaak vragen en verwachten van ons altijd een antwoord. 

Lees meer

Ze willen graag dat hun kind zo snel mogelijk leert zwemmen want zwemles is vaak gedoe, lees; warm, plakkerig en vochtig.  Regelmatig speelt ook het financiële deel een grote rol terwijl ouders dat natuurlijk niet graag laten merken. Dat leren zwemmen een tijd duurt lijken ze snel te zijn vergeten. Er zitten periodes in het traject dat kinderen geen vorderingen lijken te maken en de lesgroepen zitten propvol. Ouders vragen zich af of hun kind voldoende gezien wordt en de docent is lastig bereikbaar als ze vragen hebben.  Ouders kunnen je behoorlijk onder druk zetten. Dat is best lastig. Wat kan je wel en niet zeggen, wanneer heb je contact en hoe geef je tactisch feedback op de prestaties van het kind.

Het contact met ouders goed vormgeven is lastig. Het maakt ons soms onzeker terwijl we prima lesgevers zijn met heel veel ervaring. Als dan het contact met ouders stroef verloopt voelen we ons niet vaardig.

Tijdens mijn horeca opleiding en jarenlange ervaring in de gastvrijheidsbranche en commerciële functies in het bedrijfsleven heb ik veel kennis verzameld die ik graag deel met collega zwemonderwijzers. Omdat ik ook nog actief ben als zwemdocent kan ik mij goed inleven in het spanningsveld op de werkvloer gedurende de zwemlessen.

Het belang van zwemveilig worden en blijven zwemmen

Gedurende het lestraject spelen ouders een enorm belangrijke rol in de motivatie van de kinderen, dus hen goed informeren over de waarde van zwemveiligheid en blijven zwemmen na het behalen van de verschillende diploma’s is essentieel.

Lees meer

Zwemles is tegenwoordig vaak een commercieel product dat voor zwembaden veel geld oplevert. Tegelijkertijd willen we graag dat alle kinderen met plezier naar de les komen en het traject helemaal afmaken want dan zijn ze pas echt zwemveilig. Lekker veel samen oefenen helpt enorm en na het afronden van het traject is regelmatig blijven zwemmen belangrijk om de vaardigheden niet te verleren. Veel zwembaden organiseren evenementen voor kinderen zodat ze vaak en veel kunnen komen zwemmen. Breng die ook na het behalen van de diploma’s onder de aandacht van ouders.

De kracht van herhalen van informatie

Regelmatig bepaalde informatie herhalen helpt enorm in het sturen van de verwachtingen van ouders. Als je op de juiste momenten informatie herhaalt en waarde toevoegt kunnen ouders het beter onthouden. Dat voorkomt teleurstelling en draagt bij aan een goede sfeer.

Lees meer

Ouders kiezen vaak een zwembad in de buurt en een dag die hen goed uitkomt. Helaas verdiepen ze zich niet altijd goed in de methode die een aanbieder hanteert. Daardoor ontstaat op een later moment mogelijk miscommunicatie. De werkelijkheid en de verwachtingen van ouders komen niet overeen en dat doet de sfeer geen goed. Het is dus van groot belang dat zwemlesaanbieders transparant zijn over hun visie op zwemles en het systeem dat wordt gevolgd. Hoe wordt er les gegeven en waarom op die manier? Wat mogen ouders verwachten en wat wordt er van ouders verwacht? 

Vraag jij je ook regelmatig af wat het beste moment is om ouders te informeren over doorlessen voor het B en C diploma?